MVC, een uitleg

Om het bouwen van een webapplicatie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft men een scala aan technieken bedacht. Model View Controller is zo een veelgebruikte techniek. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Door de scheiding van verantwoordelijkheden bij Model View Controller is het voor softwareontwikkelaars gemakkelijker om onderhoud te plegen.

Eigenlijk maakt men tegenwoordig voor iedere website wel gebruik van MVC. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Plaatst men een advertentie voor Freelance PHP programmeur gezocht, dan geeft men vaak aan in welk framework gewerkt wordt.

Men kan de structuur van gegevens in het model definiëren. Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De weergave van gegevens ligt onder de verantwoordelijkheid van de view. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. De presentatielaag beschrijft hoe informatie getoond wordt (ingekort, aantal cijfers achter de komma, lettertype, etc).

De controller is in feite een beschrijving van de mogelijke acties. De controller definieert de functies zoals bijvoorbeeld bestelling aanmaken, bestelling aanpassen, bestelling annuleren, enzovoorts.